Vzdělávání

 

 Přehled vzdělávacích akcí najdete zde

 

I v navazujícím projektu MAP III jsou nadále součástí pracovních skupin a setkávání vzdělávací aktivity (s odborníky, sdílení zkušeností, mentoring apod.).

Vzdělávací aktivity, které se v rámci MAP III uskutečnily
7/2021 - 11/2023

Jak mít spokojené a motivované zaměstnance
Práce s knihou - k využití na 1. i 2. stupni ZŠ
Elixír do škol - Hrátky s kapalinami II.
eduScrum (způsob, jak navázat na "Začít spolu")
Letem světem v pohybových hrách s hudbou
Plánování profesního rozvoje učitelů
Nástroj iSophi – pedagogická diagnostika pro MŠ 
Novely právních předpisů ve školství 2021/2022
Elixír do škol - Jarní setkání
Zápis do mateřské školy
Elektronické vedení školní matriky v mateřské škole (aplikace Aluška)
Energetika v praxi a energetické úspory
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Součástí projektu MAP II jsou nadále aktivity na budování znalostních kapacit, tedy společné vzdělávání na témata, která zástupci vzdělávacích institucí identifikují jako potřebná, nově i pro rodiče a Řídící výbor i na témata inkluze.

Vzdělávací akce, které se v rámci MAP II uskutečnily
7/2018 - 12/2019

Přípravná početní cvičení
Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Prvouka činnostně ve 2. ročníku
Jak snadno a správně vyučovat geometrii na 1. stupni
Tablet jako nástroj v pedagogické praxi
Setkání s Peterem Urbancem
Školní zralost
Kariérové poradenství pro rodiče
Hejného matematika
Komunikace a prezentace
Legislativní odpoledne
Čtenářská gramotnost
Technická mateřská škola
Enviromentální výchova (fyzika smysluplně, Elixír do škol)
Setkání s Jeremy Taylorem
Hejného metoda – vyučování od zkušenosti k pojmu
Flow a Formativní hodnocení
Komiksový workshop pro pedagogy
Kariérní poradci v S&K Label Kuřim
Elektronický zápis do MŠ
Na čem záleží II … když si chceme porozumět
Veselé počítání s hudbou a pohybem
Manažerské impulzy pro školy
Změny právních předpisů ve školství od 9/19
Specifika výchovy dcer aneb i holky potřebují tátu
Masáže do škol – děti x dětem
Veřejné zakázky v praxi
Výchova kluků: jak vychovávat kluky a nepřijít o rozum
Žákovské parlamenty a Extratřída
Venkovní učení I - les
Změny právních předpisů od září 2019
Dítě s poruchou autistického spektra
Letní škola MAP
Na čem záleží I 
Animační dílnička – stop motion animace
Školní legislativa pro ředitele a pedagogy
Venkovní výuka II – Voda aneb u vody a ve vodě
Činností učení v matematice ve 4. a 5. ročníku
Společné setkání ředitelů – Akademie Libchavy
Voice Band – pravidelný workshop
Formativní hodnocení
Technická zručnost HEZKY ČESKY – Miniveletrh hraček a pomůcek
KEEP THEM TALKING for primary pupils aged 12-15
Když si děti řídí své vzdělávání aneb Demokratické školy v praxi
Elixír do škol (Létající centrum pro ORP Tišnov)
Zvuk, tón, malované partitury
Negrantový fundraising pro nestátní neziskové organizace
Technické mateřské školy
O strašidlech a čarování s hudbou a pohybem
Veletrh středních škol
Venkovní výuka – Vycházka Klucaninou – cesta prostorem i časem
Program ke 30. výročí 17. listopadu 1989
Akreditovaný workshop Lokomoce
Přístupnost webových stránek obcí a veřejných institucí podle zákona 99/2019 Sb., aneb jak se z toho nezbláznit a vyjít uživatelům vstříc
Efektivní spolupráce učitele a asistenta pedagoga
Digitální mobilní aplikace - Inovace inkoustu a papíru - Nové formy učení

Vzdělávací akce, které se v rámci MAP II uskutečnily
1/2020 - 6/2021

Elixír do škol (Létající centrum pro ORP Tišnov), 2. setkání 
Diagnostika dětí předškolního věku 
Aktuální novely právních předpisů ve školství od 1.1.2020 
Akreditovaný workshop Lokomoce 
Workshop pro učitele anglického jazyka na 1. stupni ZŠ 
Enviromentální odpovědnost 
Kreativita v hudbě, cesta ke svému hlasu, k vnitřní písni a hudbě v nás 
Druhý krok - sociálně-emocionální učení (ochutnávka programu) 
Jak se dělají komiksy - pro pedagogy 1. stupně 
Jak se dělají komiksy - pro pedagogy 2. stupně 
"Na čem záleží…, když mám strach"" 
Výchova kluků: jak vychovávat kluky a nepřijít o rozum
Jak na fake news aneb praktické rady, jak se vyznat v informacích na internetu
Elixír do škol, 2. setkání s fyzikou
Workshop pro učitele anglického jazyka
Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku - online webinář
Metody rozvoje čtenářské a informační gramotnosti - online
Právní aspekty vedení školních družin - online
Druhý krok - vzdělávací kurz
Akreditovaný workshop Lokomoce, 3. setkání
"Na čem záleží…, když si chceme porozumět""
Vedení spisové služby ve školách v souladu s GDPR, včetně tvorby spisového řádu se spisovým a skartačním řádem
Místně zakotvená výuka a dobrovolnictví: příklady dobré praxe
"Jablko se nesrovnává s hruškou" - Individualizace vzdělávání
"Nemluv o tom, udělej to" - Prožitkové učení
ZdrSem - výuka první pomoc zážitkem
Komentovaná prohlídka k 3. odboji
Rozvoj klíčových oblastí u dětí s poruchou autistického spektra
Elixír do škol, 3. setkání s fyzikou
Výchova dívek: jak vychovávat holky a nezbláznit se
Diskuzní kavárna se speciálním pedagogem
Formativní hodnocení v práci učitele 1 - cesta k efektivnímu učení žáků
Aktuální novely právních předpisů ve školství - co vás zajímá
Na čem záleží I - online
Elixír do škol, 4. setkání s fyzikou - online
Diagnostika dětí předškolního věku 2 - online
Elixír do škol - Hrátky s kapalinami - online
"Na čem záleží… když chci být v pohodě" - online
1. z cyklu workshopů: Jak ještě jinak (se) podporovat
Učební styly v praxi - online
"Velká novina, pohádka nám začíná…" - práce s příběhem - online
2. z cyklu workshopů: Jak ještě jinak (se) podporovat
Webová aplikace pro podporu zápisu dětí do mateřských škol - online
Webová aplikace pro podporu zápisu dětí do základních škol - online
Typologie MBTI v praxi - online
Rodiče ve škole aneb Jak se rodiče mohou aktivně zapojit do života školy - online
Hudba v pohybu - online
Gardnerova teorie mnohočetné inteligence - online
Úvod do práce s agresí a násilím ve školním prostředí - online
Zalej mě! aneb Život stromům - pro školy - online
Manažerské impulzy (projekt JTT)
Kurz pro animátory
Uspořádejte pro žáky adaptační kurz pomocí vrstevníků - animátorů
Elixír do škol - Optické klamy do kamery a naživo - online
Výchova kluků: jak vychovávat kluky a nepřijít o rozum