Nejbližší dvě akce

Akademie pro zástupce ředitelů škol

Pilotní setkání zástupců škol a školských zařízení z ORP Tišnov.

Lektor: Vlastimil Jaroš

Kdy:
Místo:
Radniční 14, Tišnov

Neformální setkání vedení MŠ, lesního klubu a dětských skupin

3. neformální setkání vedení MŠ, lesního klubu a dětských skupin.

Kdy:
Místo:
Zasedací místnost kina Svratka (za kavárnou Coffein)

Aktuality

Vize vzdělávání v ORP Tišnov do roku 2023

Všechny děti a žáci Tišnovska mají zajištěn přístup ke kvalitním vzdělávacím příležitostem.

Vzdělávání se opírá o propojení výuky s praxí, podporu vlastní volby a odpovědnosti za sebe a za svoji volbu a učení formou zážitku rozvíjející základní gramotnosti a klíčové kompetence dětí a žáků potřebné pro život v 21. století. Kvalitní vzdělávání využívá výhod partnerství a spolupráce škol, rodin a dalších vzdělávacích i kulturně-osvětových organizací. Jsou sdíleny zkušeností osob zapojených do výchovy a vzdělávání včetně samotných dětí a žáků. Sdíleny jsou také lidské a prostorové kapacity organizací zabývajících se vzděláváním na Tišnovsku.

Vzdělávací organizace respektují a podporují výchovně-vzdělávací funkci rodiny a spolupracují s rodiči jako se svými partnery.