Jak ještě i jinak (se) podporovat - cyklus 4 workshopů zacílených na představení a získání zkušeností z praxe během doby distančního a stále inkluzivního vzdělávání