V rámci projektu Sdílení lidových tradic vydala MAS Brána Vysočiny, z. s. sborník Zazpívé, kohótku!, kde najdete písně a tance z Tišnovska.

V rámci projektu Sdílení lidových tradic vydala MAS Brána Vysočiny, z. s. sborník Zazpívé, kohótku!, kde najdete písně a tance z Tišnovska.

Sborník vycházející ze situace v 60. – 70. letech 20. století by měl posloužit jako základ pro nácvik na vystoupení dětí. Jsou samozřejmě možné případné další úpravy a změny. Obsah tvoří 12 pásem sestavených podle prostředí ke hře, a to v tématech celého roku. Autorský tým se těší na jeho časté využití. Lidová kultura je dnes vnímána jako zdroj svátečních zážitků, děti si zároveň uvědomí své kořeny, svoji sounáležitost s krajem a s lidmi žijícími v něm před dávnými lety.