Nejbližší dvě akce

Učení o místě, v místě i pro místo, kde žijeme

Setkání s odborníkem je určeno pro učitele všech stupňů škol, veřejné knihovny, střediska volného času, lokální muzea a místní akční skupiny.

Lektorka: Kateřina Borovinová

Termín pro přihlášení: 25. 11. 2022

Kdy:
Místo:
ZŠ ZaHRAda

Akademie pro ředitele, 3. setkání (původní skupina)

Akce je určena již přihlášeným ředitelům a ředitelkám škol a školských zařízení z ORP Tišnov.

Lektor: Vlastimil Jaroš

Kdy:
Místo:
Dětský domov Tišnov

Aktuality

Vize vzdělávání v ORP Tišnov do roku 2023

Všechny děti a žáci Tišnovska mají zajištěn přístup ke kvalitním vzdělávacím příležitostem.

Vzdělávání se opírá o propojení výuky s praxí, podporu vlastní volby a odpovědnosti za sebe a za svoji volbu a učení formou zážitku rozvíjející základní gramotnosti a klíčové kompetence dětí a žáků potřebné pro život v 21. století. Kvalitní vzdělávání využívá výhod partnerství a spolupráce škol, rodin a dalších vzdělávacích i kulturně-osvětových organizací. Jsou sdíleny zkušeností osob zapojených do výchovy a vzdělávání včetně samotných dětí a žáků. Sdíleny jsou také lidské a prostorové kapacity organizací zabývajících se vzděláváním na Tišnovsku.

Vzdělávací organizace respektují a podporují výchovně-vzdělávací funkci rodiny a spolupracují s rodiči jako se svými partnery.