Letem světem v pohybových hrách s hudbou

Datum a čas konání
Čas ukončení akce
Místo konání
MŠ Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700
Délka
4 hodiny
Popis Akce

Vzdělávání je určeno učitelkám MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatelkám školních zařízení a vyučujícím hudební nauky na ZUŠ.

Program/Anotace: 
Akreditace MŠMT ČR č. j.: MSMT- 13628/2018-1-531
•    Hudebně vzdělávací akce nabídne metodickou inspi¬raci k využití hudebních a pohy¬bových her v hudební výchově při zážitkové, poznávací a relaxační práci s hudbou.
•    Výchozím materiálem budou tematické říkanky, hádanky, pohybové hry, popěvky a dětské písně k poznávání jednotlivých světadílů.
•    Tematický repertoár bude spojen s využitím logopedicky zaměřených příkladů pro rozvoj dětské řeči a s využitím her k rozvoji jemné motoriky a celkové pohybové koordinace.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování hudebně vzdělávacího kurzu.

Účastnický poplatek: 500, – Kč
Platba bude provedena v hotovosti proti potvrzení při prezenci v místě akce, výjimečně bankovním převodem na základě faktury. K ní je připočítáván poplatek 50 Kč za 1 fakturu! Je třeba předem uvést přesnou fakturační adresu včetně IČ.

Bude možnost zakoupit drobný rytmický instrumentář, metodické publikace z edice Hudba v současné škole, tři metodická CD a nové tematické publikace.

Termín pro přihlášení: do 22. 10. 2021

Způsob přihlašování:
- prostřednictvím internetu na adrese www.jenckova.cz
- emailem na adresu: jenckova.tandem@seznam.cz
- telefonicky či SMS na č.: 607 881 995
V přihlášce uveďte: jméno a příjmení, název a adresu školy, telefon, místo konání akce a způsob platby!
pozn. - Přihlašování na tuto vzdělávací akci je zcela v gesci manželů Jenčkových, přes web maptisnov.cz není možné. Děkujeme za pochopení.

Prosíme, přineste si přezůvky!
 

Kontaktní osoba: Jana Zorníková, zornikova@maptisnov.cz, tel. č. 605 319 326

Po celou dobu vzdělávání probíhá otevřená diskuze k prezentovaným tématům.

Zpracováváme osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, tituly, telefon a e-mail v oprávněném zájmu pro účely komunikace v organizačních a informačních záležitostech. Vzdělávací akce bude fotografována, fotografie budou použity ke zdokumentování v rámci projektu Programu rozvoje vzdělávání a mohou být zveřejněny na webových stránkách projektu MAP vzdělávání Tišnovska. www.maptisnov.cz či na Facebooku MAP Tišnovsko.
 

Pokud máte zájem se výše uvedené akce zúčastnit, musíte se přihlásit. Pokud nemáte účet, registrujte se na tomto odkazu.