Nejbližší dvě akce

PS GRAMOTNOSTI - Matematická gramotnost, 3. setkání

První setkání pracovní skupiny Matematická gramotnost je určeno členům pracovní skupiny. 

Termín pro přihlášení: 10. 04. 2024

Kdy:
Místo:
ZŠ Smíškova, učebna IX. B , 2. patro, východ

PS Rovné příležitosti, 2. setkání

Určeno pro členy PS rovné příležitosti

Kdy:
Místo:
Klub Čas - Oblastní charita Tišnov, Ráboňova 116, 666 01

Aktuality

Vize vzdělávání v ORP Tišnov do roku 2027

Všechny děti a žáci Tišnovska mají zajištěn přístup ke kvalitním vzdělávacím příležitostem.

Vzdělávání se opírá o propojení výuky s praxí, podporu vlastní volby a odpovědnosti za sebe a za svoji volbu a učení formou zážitku rozvíjející základní gramotnosti a klíčové kompetence dětí a žáků potřebné pro život v 21. století. Kvalitní vzdělávání využívá výhod partnerství a spolupráce škol, rodin a dalších vzdělávacích i kulturně-osvětových organizací. Jsou sdíleny zkušeností osob zapojených do výchovy a vzdělávání včetně samotných dětí a žáků. Sdíleny jsou také lidské a prostorové kapacity organizací zabývajících se vzděláváním na Tišnovsku.

Vzdělávací organizace respektují a podporují výchovně-vzdělávací funkci rodiny a spolupracují s rodiči jako se svými partnery.