Nejbližší dvě akce

PS Rovné příležitosti, 11. setkání

Jedenácté setkání pracovní skupiny Rovné příležitosti je určeno členům pracovní skupiny.

Termín pro přihlášení: 09. 04. 2021

Kdy:
Místo:
Bude upřesněno dle situace

PS Enviromentální výchova, 7. setkání

Sedmé setkání pracovní skupiny Enviromentální výchova je určeno členům pracovní skupiny.

Termín pro přihlášení: 10. 04. 2021

Kdy:
Místo:
Porta Coeli v Předklášteří

Kalendář akcí

Aktuality

Rada městyse Lomnice vyhlašuje


KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
NA OBSAZENÍ VEDOUCÍHO PRACOVNÍHO MÍSTA
ŘEDITELE/ŘEDITELKY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
ZŘIZOVANÉ MĚSTYSEM LOMNICE:
Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Lomnice,
IČO: 62072951, Tišnovská 362, 679 23 Lomnice 

více informací zde

 

 

--

Vize vzdělávání v ORP Tišnov do roku 2023

Všechny děti a žáci Tišnovska mají zajištěn přístup ke kvalitním vzdělávacím příležitostem.

Vzdělávání se opírá o propojení výuky s praxí, podporu vlastní volby a odpovědnosti za sebe a za svoji volbu a učení formou zážitku rozvíjející základní gramotnosti a klíčové kompetence dětí a žáků potřebné pro život v 21. století. Kvalitní vzdělávání využívá výhod partnerství a spolupráce škol, rodin a dalších vzdělávacích i kulturně-osvětových organizací. Jsou sdíleny zkušeností osob zapojených do výchovy a vzdělávání včetně samotných dětí a žáků. Sdíleny jsou také lidské a prostorové kapacity organizací zabývajících se vzděláváním na Tišnovsku.

Vzdělávací organizace respektují a podporují výchovně-vzdělávací funkci rodiny a spolupracují s rodiči jako se svými partnery.