Nejbližší dvě akce

Aktuální novely právních předpisů ve školství od 1.1.2020 - diskuze

Vzdělávání ZRUŠENO vzhledem k aktuálním opatřením v ČR. Děkujeme za pochopení. 

Vzdělávání/diskuze je určena především pro ředitele a ředitelky škol.

Lektoři: Mgr. Pavel Zeman, Ing. Radka Šlegrová

Termín pro přihlášení: 18. 03. 2020

Kdy:
Místo:
MěKS Tišnov, Mlýnská 152

Akademie pro ředitele II, 3. setkání

Akademie ZRUŠENA vzhledem k aktuálním opatřením v ČR. Děkujeme za pochopení. 

Akademie pro ředitele je určena přihlášeným ředitelům a ředitelkám škol a školských zařízení z ORP Tišnov. Další přihlašování již není možné.

Lektor: Vlastimil Jaroš

Kdy:
Místo:
Muzeum města Tišnova, Jungmannova 80

Kalendář akcí

Aktuality

Veletrh zaměstnavatelů, plánovaný v termínu 28. 4. 2020, se s ohledem na aktuální opatření v rámci nouzového stavu v České republice konat nebude. 

Akci přesouváme na listopad 2020.

O novém termínu vás budeme informovat mj. zde na našich webových stránkách. 

Vážení pedagogové, přátelé,

z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky a následného vyjádření vedení města Tišnova rušíme do konce března všechny pracovní skupiny a vzdělávací akce projektu MAP Tišnovsko. 

Naplánovaná březnová vzděláváni se snažíme přesunout na náhradní termíny, o kterých Vás budeme včas informovat.

Dubnové akce zůstávají prozatím beze změny v platnosti, v případě jejich rušení Vás budeme rovněž informovat.

Děkujeme za pochopení.

Za tým MAP Tišnovsko
Vladimíra Chadimová 
 

Vize vzdělávání v ORP Tišnov do roku 2023

Všechny děti a žáci Tišnovska mají zajištěn přístup ke kvalitním vzdělávacím příležitostem.

Vzdělávání se opírá o propojení výuky s praxí, podporu vlastní volby a odpovědnosti za sebe a za svoji volbu a učení formou zážitku rozvíjející základní gramotnosti a klíčové kompetence dětí a žáků potřebné pro život v 21. století. Kvalitní vzdělávání využívá výhod partnerství a spolupráce škol, rodin a dalších vzdělávacích i kulturně-osvětových organizací. Jsou sdíleny zkušeností osob zapojených do výchovy a vzdělávání včetně samotných dětí a žáků. Sdíleny jsou také lidské a prostorové kapacity organizací zabývajících se vzděláváním na Tišnovsku.

Vzdělávací organizace respektují a podporují výchovně-vzdělávací funkci rodiny a spolupracují s rodiči jako se svými partnery.