Nejbližší dvě akce

Vedení spisové služby ve školách v souladu s GDPR, včetně tvorby spisového řádu se spisovým a skartačním plánem

Vzdělávání je určeno všem typům školních zařízení, kterých se tato povinnost ze zákona týká.

Cílem semináře Spisová služba ve školách v souladu s GDPR je seznámit zástupce škol se způsobem vedení spisové služby ve školách, s povinností pečovat o dokumenty a s jejich následnou archivací a skartací v souladu s příslušnou legislativou. 

Lektorka: RNDr. Ing. Eva Urbanová, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Termín pro přihlášení: 03. 07. 2020 
 

Kdy:
Místo:
ZŠ ZaHRAda, Bezručova 21, vchod z ulice Riegrova - dvorem

"JABLKO SE NESROVNÁVÁ S HRUŠKOU" - Individualizace vzdělávání

Kapacita vzdělávání je zcela naplněna, není možné další přihlašování. Děkujeme za pochopení.

Vzdělávání je určeno pro pedagogy mateřských škol.

Lektorka: Mgr. Hanka Švejdová

Termín pro přihlášení: 07. 08. 2020

Kdy:
Místo:
MŠ Venkov Železné

Kalendář akcí

Aktuality

Vize vzdělávání v ORP Tišnov do roku 2023

Všechny děti a žáci Tišnovska mají zajištěn přístup ke kvalitním vzdělávacím příležitostem.

Vzdělávání se opírá o propojení výuky s praxí, podporu vlastní volby a odpovědnosti za sebe a za svoji volbu a učení formou zážitku rozvíjející základní gramotnosti a klíčové kompetence dětí a žáků potřebné pro život v 21. století. Kvalitní vzdělávání využívá výhod partnerství a spolupráce škol, rodin a dalších vzdělávacích i kulturně-osvětových organizací. Jsou sdíleny zkušeností osob zapojených do výchovy a vzdělávání včetně samotných dětí a žáků. Sdíleny jsou také lidské a prostorové kapacity organizací zabývajících se vzděláváním na Tišnovsku.

Vzdělávací organizace respektují a podporují výchovně-vzdělávací funkci rodiny a spolupracují s rodiči jako se svými partnery.