Nejbližší dvě akce

PS Financování, 1. setkání

Neformální setkání vedení základních škol a školských organizací v rámci PS Financování, 1. setkání

Termín pro přihlášení: 7. 12. 2023

Kdy:
Místo:
ZŠ Doubravník

Akademie pro ředitele, 4. setkání (původní skupina)

Lektor: Vlastimil Jaroš

Akce je určena přihlášeným ředitelům a ředitelkám škol a školských zařízení z ORP Tišnov.

Kdy:
Místo:
ZŠ Smíškova, Tišnov

Aktuality

Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol i ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Na závěr projektu MAP 3 jsme realizovali rozsáhlou kvalitativní i kvantitativní evaluaci a zároveň jsem se zaměřili i na teorii změny (sledujeme nejenom aktivity a výstupy, ale také dopady a jejich měřitelnost), která nám pomohla připravit nový projekt MAP.  Co vyšlo ze souhrnného evaluačního dotazníku? Například to, že MAPy přispěly ke zlepšení řízení škol, vedou ke zkvalitnění vzdělávání všech napříč celým ORP,  dochází k propojení různých cílových skupin (rodiče, děti, pedagogové, úředníci, veřejnost…), dochází ke zlepšení využívání místních finančních zdrojů a dochází k posunu v plánování směrem k systematičnosti a společnému plánování. Jako důležitou změnu vyvolanou realizací projektů MAP respondenti uváděli akceleraci a nastoupení určité cesty vzdělávání, sdílení a setkávání se. A co se celou evaluací vinulo jako červená niť? Udržovat, pečovat a dále rozvíjet aktivity, které se v čase osvědčily. Zároveň nestát na místě a společně čelit výzvám, které nám budoucnost přinese.

Děkujeme za důvěru a těšíme se na další spolupráci.

Váš tým MAP

 

 

Vize vzdělávání v ORP Tišnov do roku 2023

Všechny děti a žáci Tišnovska mají zajištěn přístup ke kvalitním vzdělávacím příležitostem.

Vzdělávání se opírá o propojení výuky s praxí, podporu vlastní volby a odpovědnosti za sebe a za svoji volbu a učení formou zážitku rozvíjející základní gramotnosti a klíčové kompetence dětí a žáků potřebné pro život v 21. století. Kvalitní vzdělávání využívá výhod partnerství a spolupráce škol, rodin a dalších vzdělávacích i kulturně-osvětových organizací. Jsou sdíleny zkušeností osob zapojených do výchovy a vzdělávání včetně samotných dětí a žáků. Sdíleny jsou také lidské a prostorové kapacity organizací zabývajících se vzděláváním na Tišnovsku.

Vzdělávací organizace respektují a podporují výchovně-vzdělávací funkci rodiny a spolupracují s rodiči jako se svými partnery.