Nejbližší dvě akce

Komunikace má zelenou

Tento seminář se vzhledem k epidemiologické situaci ruší a bude přesunut na náhradní termín. Děkujeme za pochopení.

Vzdělávání je určeno pro pedagogy mateřských škol.

Lektorka: Mgr. Juliana Gardošová – autorka vzdělávacího programu „Začít spolu“

Termín pro přihlášení: 07. 01. 2021

Kdy:
Místo:
Městská knihovna Tišnov, Brněnská 475

Akademie pro ředitele III, 5. setkání

Akademie pro ředitele je určena přihlášeným ředitelům a ředitelkám škol a školských zařízení z ORP Tišnov. Další přihlašování již není možné.

Lektor: Vlastimil Jaroš

Kdy:
Místo:
Radniční 14, Tišnov

Kalendář akcí

Aktuality

Rada městyse Lomnice vyhlašuje


KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
NA OBSAZENÍ VEDOUCÍHO PRACOVNÍHO MÍSTA
ŘEDITELE/ŘEDITELKY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
ZŘIZOVANÉ MĚSTYSEM LOMNICE:
Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Lomnice,
IČO: 62072951, Tišnovská 362, 679 23 Lomnice 

více informací zde

 

 

--

Vize vzdělávání v ORP Tišnov do roku 2023

Všechny děti a žáci Tišnovska mají zajištěn přístup ke kvalitním vzdělávacím příležitostem.

Vzdělávání se opírá o propojení výuky s praxí, podporu vlastní volby a odpovědnosti za sebe a za svoji volbu a učení formou zážitku rozvíjející základní gramotnosti a klíčové kompetence dětí a žáků potřebné pro život v 21. století. Kvalitní vzdělávání využívá výhod partnerství a spolupráce škol, rodin a dalších vzdělávacích i kulturně-osvětových organizací. Jsou sdíleny zkušeností osob zapojených do výchovy a vzdělávání včetně samotných dětí a žáků. Sdíleny jsou také lidské a prostorové kapacity organizací zabývajících se vzděláváním na Tišnovsku.

Vzdělávací organizace respektují a podporují výchovně-vzdělávací funkci rodiny a spolupracují s rodiči jako se svými partnery.