Nejbližší dvě akce

Jak na rozvoj digitálních kompetencí našich žáků

Setkání pedagogů na téma Jak na rozvoj digitálních kompetencí našich žáků v rámci pracovní skupiny Matematická gramotnost je určeno pro všechny pedagogy 2. stupně.

Lektor: Mgr. Štepánka Baierlová 

Termín pro přihlášení: 2. 2. 2023

Kdy:
Místo:
ZŠ Tišnov, Smíškova 840

PS Matematická gramotnost, 6. setkání

Šesté setkání pracovní skupiny Matematická gramotnost je určeno členům pracovní skupiny. 

Termín pro přihlášení: 02. 02. 2023

Kdy:
Místo:
ZŠ Tišnov, Smíškova 840

Aktuality

Vize vzdělávání v ORP Tišnov do roku 2023

Všechny děti a žáci Tišnovska mají zajištěn přístup ke kvalitním vzdělávacím příležitostem.

Vzdělávání se opírá o propojení výuky s praxí, podporu vlastní volby a odpovědnosti za sebe a za svoji volbu a učení formou zážitku rozvíjející základní gramotnosti a klíčové kompetence dětí a žáků potřebné pro život v 21. století. Kvalitní vzdělávání využívá výhod partnerství a spolupráce škol, rodin a dalších vzdělávacích i kulturně-osvětových organizací. Jsou sdíleny zkušeností osob zapojených do výchovy a vzdělávání včetně samotných dětí a žáků. Sdíleny jsou také lidské a prostorové kapacity organizací zabývajících se vzděláváním na Tišnovsku.

Vzdělávací organizace respektují a podporují výchovně-vzdělávací funkci rodiny a spolupracují s rodiči jako se svými partnery.