Nejbližší dvě akce

PS Rovné příležitosti, 2. setkání

Určeno pro členy PS rovné příležitosti

Kdy:
Místo:
Klub Čas - Oblastní charita Tišnov, Ráboňova 116, 666 01

Setkání Žákovských parlamentů a samospráv - designovým myšlením k efektivnějšímu fungování Žákovských parlamentů

Určeno pro zástupce a koordinátory žákovských parlamentů a samospráv.
Součástí je workshop "Designovým myšlením k efektivnějšímu fungování Žákovských parlamentů".
 

Kdy:
Místo:
Labyrinth – gymnázium a základní škola, s.r.o., Technická 19 (Machova budova D-E), Brno

Aktuality

Vize vzdělávání v ORP Tišnov do roku 2027

Všechny děti a žáci Tišnovska mají zajištěn přístup ke kvalitním vzdělávacím příležitostem.

Vzdělávání se opírá o propojení výuky s praxí, podporu vlastní volby a odpovědnosti za sebe a za svoji volbu a učení formou zážitku rozvíjející základní gramotnosti a klíčové kompetence dětí a žáků potřebné pro život v 21. století. Kvalitní vzdělávání využívá výhod partnerství a spolupráce škol, rodin a dalších vzdělávacích i kulturně-osvětových organizací. Jsou sdíleny zkušeností osob zapojených do výchovy a vzdělávání včetně samotných dětí a žáků. Sdíleny jsou také lidské a prostorové kapacity organizací zabývajících se vzděláváním na Tišnovsku.

Vzdělávací organizace respektují a podporují výchovně-vzdělávací funkci rodiny a spolupracují s rodiči jako se svými partnery.