Nejbližší dvě akce

Jak mít spokojené a motivované zaměstnance?

Vzdělávání je určeno vedení mateřských, základních a středních škol.

Lektorka: Mgr. Michaela Křečková

Termín pro přihlášení: 15. 08. 2021

Kdy:
Místo:
Bude upřesněno

Matematická pregramotnost v praxi MŠ

Vzdělávání je určeno předškolním pedagogům.

Lektorka: Mgr. Hanka Švejdová

Termín pro přihlášení: 13. 08. 2021

Kdy:
Místo:
MŠ VENKOV Železné

Kalendář akcí

Aktuality

7 kempů organizuje Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání

1 kemp bude na ZŠ Tišnov, Smíškova v termínu 26. - 30. 7. 2021 pro děti 1.stupně ve formě dopolední projektové "výuka" pod taktovkou školy, odpoledne v režii SVČ Inspiro Tišnov. Oběd zajištěn na ZŠ Tišnov, Smíškova.

1 kemp se uskuteční na ZŠ Tišnov, nám. 28. října v termínu  19. - 23. 7. 2021 pro 21 dětí kompletně v režii SVČ Inspiro Tišnov včetně programu a stravování.

Vize vzdělávání v ORP Tišnov do roku 2023

Všechny děti a žáci Tišnovska mají zajištěn přístup ke kvalitním vzdělávacím příležitostem.

Vzdělávání se opírá o propojení výuky s praxí, podporu vlastní volby a odpovědnosti za sebe a za svoji volbu a učení formou zážitku rozvíjející základní gramotnosti a klíčové kompetence dětí a žáků potřebné pro život v 21. století. Kvalitní vzdělávání využívá výhod partnerství a spolupráce škol, rodin a dalších vzdělávacích i kulturně-osvětových organizací. Jsou sdíleny zkušeností osob zapojených do výchovy a vzdělávání včetně samotných dětí a žáků. Sdíleny jsou také lidské a prostorové kapacity organizací zabývajících se vzděláváním na Tišnovsku.

Vzdělávací organizace respektují a podporují výchovně-vzdělávací funkci rodiny a spolupracují s rodiči jako se svými partnery.