Nejbližší dvě akce

Držení těla – praktická přednáška pro učitele MŠ

Termín pro přihlášení: 15. 2. 2024

Vzdělávání je určeno pro učitele/učitelky MŠ

Lektorka: Martina Haklová

 

Kdy:
Místo:
MŠ Na Paloučku, Horova 960, 666 03 Tišnov

Zápisy do MŠ

Určeno pro: předškolní pedagogy

Lektor: Mgr. Bc. Jonášová Růžena, referentka pro vzdělávání JMK

Kdy:
Místo:
velký sál MěKS, Mlýnská 152, Tišnov

Aktuality

Vize vzdělávání v ORP Tišnov do roku 2027

Všechny děti a žáci Tišnovska mají zajištěn přístup ke kvalitním vzdělávacím příležitostem.

Vzdělávání se opírá o propojení výuky s praxí, podporu vlastní volby a odpovědnosti za sebe a za svoji volbu a učení formou zážitku rozvíjející základní gramotnosti a klíčové kompetence dětí a žáků potřebné pro život v 21. století. Kvalitní vzdělávání využívá výhod partnerství a spolupráce škol, rodin a dalších vzdělávacích i kulturně-osvětových organizací. Jsou sdíleny zkušeností osob zapojených do výchovy a vzdělávání včetně samotných dětí a žáků. Sdíleny jsou také lidské a prostorové kapacity organizací zabývajících se vzděláváním na Tišnovsku.

Vzdělávací organizace respektují a podporují výchovně-vzdělávací funkci rodiny a spolupracují s rodiči jako se svými partnery.