Nejbližší dvě akce

Jak využít všestranný micro:bit pro všechny předměty

Setkání je určeno pro učitele 1. a 2. stupně, kteří vyučují Informatiku, anebo mají zájem o začlenění informatiky do svých předmětů jako jsou pracovní činnosti, hudební výchova a přírodovědné obory.

Lektor: Ing. Pavel Šafl

Termín pro přihlášení: 2. 6. 2023

Kdy:
Místo:
Kreativní laboratoř, Knihovna Tišnov, Brněnská 475

Setkání k pilotáži na profesní učící se komunity formativnímu přístupu v OP Brno venkov (Tišnovsko a Šlapanicko)

Setkání je určeno pro základní školy, které mají zájem o formativní hodnocení (z každé školy max. 2-3 osoby – ideálně ředitel/zástupce a 1-2 učitelé).

Lektorky: Jana Stejskalová, Hana Košťálová  

Termín pro přihlášení: 31. 05. 2023

Kdy:
Místo:
Slavkov, hotel Austerlitz https://www.hotelausterlitz.cz/

Aktuality

Vize vzdělávání v ORP Tišnov do roku 2023

Všechny děti a žáci Tišnovska mají zajištěn přístup ke kvalitním vzdělávacím příležitostem.

Vzdělávání se opírá o propojení výuky s praxí, podporu vlastní volby a odpovědnosti za sebe a za svoji volbu a učení formou zážitku rozvíjející základní gramotnosti a klíčové kompetence dětí a žáků potřebné pro život v 21. století. Kvalitní vzdělávání využívá výhod partnerství a spolupráce škol, rodin a dalších vzdělávacích i kulturně-osvětových organizací. Jsou sdíleny zkušeností osob zapojených do výchovy a vzdělávání včetně samotných dětí a žáků. Sdíleny jsou také lidské a prostorové kapacity organizací zabývajících se vzděláváním na Tišnovsku.

Vzdělávací organizace respektují a podporují výchovně-vzdělávací funkci rodiny a spolupracují s rodiči jako se svými partnery.