Nejbližší dvě akce

Elixír do škol – Vánoční fyzikální kouzlení

Vzdělávání je zrušeno a bude přesunuto na náhradní termín. Děkujeme za pochopení.

Vzdělávání je určeno pedagogům základních a mateřských škol.

Lektorka: Lenka Kramářová

Termín pro přihlášení: 24. 11. 2021 

Kdy:
Místo:
ZŠ Tišnov, Smíškova 840

Elektronické vedení školní matriky v mateřské škole

Vzdělávání je zrušeno a bude přesunuto na náhradní termín. Děkujeme za pochopení.

Vzdělávání je určeno ředitelům a zástupcům ředitelů mateřských škol, vedoucím  pracovníkům a pedagogům MŠ.

Lektorka: Mgr. Soňa Šikolová, předsedkyně Krajského kabinetu Předškolní a Prvostupňové vzdělávání a členka Národního kabinetu Předškolní a Prvostupňové vzdělávání

Termín pro přihlášení: 25. 11. 2021

Kdy:
Místo:
Radniční 14, Tišnov

Kalendář akcí

Aktuality

Vize vzdělávání v ORP Tišnov do roku 2023

Všechny děti a žáci Tišnovska mají zajištěn přístup ke kvalitním vzdělávacím příležitostem.

Vzdělávání se opírá o propojení výuky s praxí, podporu vlastní volby a odpovědnosti za sebe a za svoji volbu a učení formou zážitku rozvíjející základní gramotnosti a klíčové kompetence dětí a žáků potřebné pro život v 21. století. Kvalitní vzdělávání využívá výhod partnerství a spolupráce škol, rodin a dalších vzdělávacích i kulturně-osvětových organizací. Jsou sdíleny zkušeností osob zapojených do výchovy a vzdělávání včetně samotných dětí a žáků. Sdíleny jsou také lidské a prostorové kapacity organizací zabývajících se vzděláváním na Tišnovsku.

Vzdělávací organizace respektují a podporují výchovně-vzdělávací funkci rodiny a spolupracují s rodiči jako se svými partnery.