Nejbližší dvě akce

Digitální mobilní aplikace - Inovace inkoustu a papíru - Nové formy čtení

Vzdělávání je určeno knihovníkům, knihovnicím, učitelům, učitelkám, vychovatelům, vychovatelkám - komukoliv, kdo chce umět dětem a teens poradit, jak s mobilem v ruce nehloupnout, vést je ke kreativitě, čtení a psaní.

Lektorka: Mgr. Barbora Votavová

Termín pro přihlášení: 6.12.2019
 

Kdy:
Místo:
MěKS Tišnov, Mlýnská 152

PS Čtenářská gramotnost, 8. setkání

8. setkání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost

Termín pro přihlášení: 6.12.2019

Kdy:
Místo:
MěKS Tišnov, Mlýnská 152

Kalendář akcí

Aktuality

MAP Tišnov II vyhlašuje ve školním roce 2019/2020 soutěž pro žáky
ZŠ z ORP Tišnov - Extra třída MAPu Tišnovsko.

Vize vzdělávání v ORP Tišnov do roku 2023

Všechny děti a žáci Tišnovska mají zajištěn přístup ke kvalitním vzdělávacím příležitostem.

Vzdělávání se opírá o propojení výuky s praxí, podporu vlastní volby a odpovědnosti za sebe a za svoji volbu a učení formou zážitku rozvíjející základní gramotnosti a klíčové kompetence dětí a žáků potřebné pro život v 21. století. Kvalitní vzdělávání využívá výhod partnerství a spolupráce škol, rodin a dalších vzdělávacích i kulturně-osvětových organizací. Jsou sdíleny zkušeností osob zapojených do výchovy a vzdělávání včetně samotných dětí a žáků. Sdíleny jsou také lidské a prostorové kapacity organizací zabývajících se vzděláváním na Tišnovsku.

Vzdělávací organizace respektují a podporují výchovně-vzdělávací funkci rodiny a spolupracují s rodiči jako se svými partnery.