Nejbližší dvě akce

PS Financování, 10. setkání

Desáté setkání pracovní skupiny Financování je určeno členům pracovní skupiny.

Termín pro přihlášení: 15. 11. 2020

Kdy:
Místo:
Online

PS Enviromentální výchova, 5. setkání

Páté setkání pracovní skupiny Enviromentální výchova je určeno členům pracovní skupiny.

Termín pro přihlášení: 18. 11. 2020

Kdy:
Místo:
Online

Kalendář akcí

Aktuality

Vize vzdělávání v ORP Tišnov do roku 2023

Všechny děti a žáci Tišnovska mají zajištěn přístup ke kvalitním vzdělávacím příležitostem.

Vzdělávání se opírá o propojení výuky s praxí, podporu vlastní volby a odpovědnosti za sebe a za svoji volbu a učení formou zážitku rozvíjející základní gramotnosti a klíčové kompetence dětí a žáků potřebné pro život v 21. století. Kvalitní vzdělávání využívá výhod partnerství a spolupráce škol, rodin a dalších vzdělávacích i kulturně-osvětových organizací. Jsou sdíleny zkušeností osob zapojených do výchovy a vzdělávání včetně samotných dětí a žáků. Sdíleny jsou také lidské a prostorové kapacity organizací zabývajících se vzděláváním na Tišnovsku.

Vzdělávací organizace respektují a podporují výchovně-vzdělávací funkci rodiny a spolupracují s rodiči jako se svými partnery.