Nejbližší dvě akce

Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání

Online webinář je určen rodičům, výchovným a kariérovým poradcům a pedagogům.

Přihlašování přes formulář zde: https://1url.cz/cKSVL

Kdy:
Místo:
Online

PS Rovné příležitosti, 3. setkání

Třetí setkání pracovní skupiny Rovné příležitosti je určeno členům pracovní skupiny.

Termín pro přihlášení: 13. 01. 2022

Kdy:
Místo:
Online

Kalendář akcí

Aktuality

Vize vzdělávání v ORP Tišnov do roku 2023

Všechny děti a žáci Tišnovska mají zajištěn přístup ke kvalitním vzdělávacím příležitostem.

Vzdělávání se opírá o propojení výuky s praxí, podporu vlastní volby a odpovědnosti za sebe a za svoji volbu a učení formou zážitku rozvíjející základní gramotnosti a klíčové kompetence dětí a žáků potřebné pro život v 21. století. Kvalitní vzdělávání využívá výhod partnerství a spolupráce škol, rodin a dalších vzdělávacích i kulturně-osvětových organizací. Jsou sdíleny zkušeností osob zapojených do výchovy a vzdělávání včetně samotných dětí a žáků. Sdíleny jsou také lidské a prostorové kapacity organizací zabývajících se vzděláváním na Tišnovsku.

Vzdělávací organizace respektují a podporují výchovně-vzdělávací funkci rodiny a spolupracují s rodiči jako se svými partnery.