Nejbližší dvě akce

Akademie pro ředitele II, 1. setkání

Akademie ředitelů je určena přihlášeným ředitelům a ředitelkám škol a školských zařízení z ORP Tišnov. Další přihlašování již není možné.

Lektro: Vlastimil Jaroš

Kdy:
Místo:
Muzeum města Tišnova, Jungmannova 80

PS Matematická gramotnost, 6. setkání

Setkání pracovní skupiny zrušeno, bude přesunuto na náhradní termín, o kterém budeme včas informovat. 

Šesté setkání pracovní skupiny Matematická gramotnost, které je primárně určeno členům pracovní skupiny, se uskuteční na Základní škole Labyrinth v Brně (https://labyrinthschool.cz/)

Společný odjezd autobusem, sraz v 7.15 hodin na zastávce ulice Riegrova (před Gymnáziem). Návrat tamtéž v cca 12.30 hod.

Termín pro přihlášení: 15. 01. 2020

Kdy:
Místo:
Základní škola Labyrinth, Brno

Kalendář akcí

Aktuality

MAP Tišnov II vyhlašuje ve školním roce 2019/2020 soutěž pro žáky
ZŠ z ORP Tišnov - Extra třída MAPu Tišnovsko.

Vize vzdělávání v ORP Tišnov do roku 2023

Všechny děti a žáci Tišnovska mají zajištěn přístup ke kvalitním vzdělávacím příležitostem.

Vzdělávání se opírá o propojení výuky s praxí, podporu vlastní volby a odpovědnosti za sebe a za svoji volbu a učení formou zážitku rozvíjející základní gramotnosti a klíčové kompetence dětí a žáků potřebné pro život v 21. století. Kvalitní vzdělávání využívá výhod partnerství a spolupráce škol, rodin a dalších vzdělávacích i kulturně-osvětových organizací. Jsou sdíleny zkušeností osob zapojených do výchovy a vzdělávání včetně samotných dětí a žáků. Sdíleny jsou také lidské a prostorové kapacity organizací zabývajících se vzděláváním na Tišnovsku.

Vzdělávací organizace respektují a podporují výchovně-vzdělávací funkci rodiny a spolupracují s rodiči jako se svými partnery.