Nejbližší dvě akce

Matematická pregramotnost

Vzdělávání je určeno předškolním pedagogům.

Vzdělávaní je zrušeno a bude přesunuto na podzimní prázdniny (26. a 27. 10. 2022).

Lektorka: Mgr. Hanka Švejdová

Termín pro přihlášení: 16. 06. 2022

Kdy:
Místo:
MŠ VENKOV Železné

České tradice a pranostiky v toku roku

Vzdělávání je určeno předškolním pedagogům.

Vzdělávaní je zrušeno a bude přesunuto na podzimní prázdniny (26. a 27. 10. 2022).

Lektorka: Mgr. Hanka Švejdová

Termín pro přihlášení: 16. 06. 2022

Kdy:
Místo:
MŠ VENKOV Železné

Aktuality

Vize vzdělávání v ORP Tišnov do roku 2023

Všechny děti a žáci Tišnovska mají zajištěn přístup ke kvalitním vzdělávacím příležitostem.

Vzdělávání se opírá o propojení výuky s praxí, podporu vlastní volby a odpovědnosti za sebe a za svoji volbu a učení formou zážitku rozvíjející základní gramotnosti a klíčové kompetence dětí a žáků potřebné pro život v 21. století. Kvalitní vzdělávání využívá výhod partnerství a spolupráce škol, rodin a dalších vzdělávacích i kulturně-osvětových organizací. Jsou sdíleny zkušeností osob zapojených do výchovy a vzdělávání včetně samotných dětí a žáků. Sdíleny jsou také lidské a prostorové kapacity organizací zabývajících se vzděláváním na Tišnovsku.

Vzdělávací organizace respektují a podporují výchovně-vzdělávací funkci rodiny a spolupracují s rodiči jako se svými partnery.