Nejbližší dvě akce

Letem světem v pohybových hrách s hudbou

Vzdělávání je určeno učitelkám MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatelkám školních zařízení a vyučujícím hudební nauky na ZUŠ.

Lektor: Vzdělávací instituce TANDEM, Mgr. Jaroslav Jenček, Prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.

Termín pro přihlášení: 22. 10. 2021

Kdy:
Místo:
MŠ Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Plánování profesního rozvoje učitelů

Vzdělávání je určeno vedení mateřských, základních a středních škol a zástupcům školních poradenských pracovišť.

Lektor: Mgr. Pavel Škramlík

Termín pro přihlášení: 25. 10. 2021

Kdy:
Místo:
Kino Svratka, zasedací místnost (za kavárnou Coffein)

Kalendář akcí

Aktuality

Vize vzdělávání v ORP Tišnov do roku 2023

Všechny děti a žáci Tišnovska mají zajištěn přístup ke kvalitním vzdělávacím příležitostem.

Vzdělávání se opírá o propojení výuky s praxí, podporu vlastní volby a odpovědnosti za sebe a za svoji volbu a učení formou zážitku rozvíjející základní gramotnosti a klíčové kompetence dětí a žáků potřebné pro život v 21. století. Kvalitní vzdělávání využívá výhod partnerství a spolupráce škol, rodin a dalších vzdělávacích i kulturně-osvětových organizací. Jsou sdíleny zkušeností osob zapojených do výchovy a vzdělávání včetně samotných dětí a žáků. Sdíleny jsou také lidské a prostorové kapacity organizací zabývajících se vzděláváním na Tišnovsku.

Vzdělávací organizace respektují a podporují výchovně-vzdělávací funkci rodiny a spolupracují s rodiči jako se svými partnery.