Nejbližší dvě akce

Týden Lokomoce v regionu Tišnov - pro základní školy

Spousta pohybu, vzdělávání, zábavy.... seminář pro pedagogy 1. stupně základních škol, učitele tělocviku a vychovatele v družinách.

Lektoři: Mgr. Martina Haklová, Jakub Hovorka

Termín pro přihlášení: 25. 05. 2022

Kdy:
Místo:
ZŠ Tišnov, Smíškova 840

Týden Lokomoce v regionu Tišnov - pro mateřské školy

Spousta pohybu, vzdělávání, zábavy.... seminář pro pedagogy mateřských škol.

Lektoři: Mgr. Martina Haklová, MUDr. Jaroslava Chlupová, Jakub Hovorka

Termín pro přihlášení: 25. 05. 2022

Kdy:
Místo:
MŠ Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Kalendář akcí

Aktuality

Vize vzdělávání v ORP Tišnov do roku 2023

Všechny děti a žáci Tišnovska mají zajištěn přístup ke kvalitním vzdělávacím příležitostem.

Vzdělávání se opírá o propojení výuky s praxí, podporu vlastní volby a odpovědnosti za sebe a za svoji volbu a učení formou zážitku rozvíjející základní gramotnosti a klíčové kompetence dětí a žáků potřebné pro život v 21. století. Kvalitní vzdělávání využívá výhod partnerství a spolupráce škol, rodin a dalších vzdělávacích i kulturně-osvětových organizací. Jsou sdíleny zkušeností osob zapojených do výchovy a vzdělávání včetně samotných dětí a žáků. Sdíleny jsou také lidské a prostorové kapacity organizací zabývajících se vzděláváním na Tišnovsku.

Vzdělávací organizace respektují a podporují výchovně-vzdělávací funkci rodiny a spolupracují s rodiči jako se svými partnery.