Řídící výbor

 Přehled akcí Řídícího výboru najdete zde

 

Mimořádné hlasování Řídícího výboru MAP OP JAK proběhlo 15. - 21.6.2024

Zapis RV per rollam 21.5.2024.pdf

Tisnov_2024_05_21_verze4_SR text_oprava po per rollam_s podpisem.pdf

Tisnov_2024_05_21_verze4_IZ tabulky_oprava po per rollam.pdf

 

2. řádné setkání Řídícího výboru MAP OP JAK proběhlo 09. 04. 2024 v 16 hodin - prezentace, zápis

Materiály k projednání/Přílohy zápisu:

1. Pozvánka

2. Strategický rámec - aktualizovaný k 9.4.2024

3. Tabulky investičních priorit - přehled nových IZ do strategického rámce

4. Složení ŘV od 4.9.2024

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ustavující setkání Řídícího výboru MAP OP JAK proběhlo 4.12.2023 - prezentace, zápis

Materiály k projednání/Přílohy zápisu

1.    Pozvánka na 1. ustavující setkání Řídícího výboru MAP rozvoje vzdělávání Tišnov OP JAK
2.    Prezenční listina Řídícího výboru ze dne 4. 12. 2023
3.    Složení Řídícího výboru
4.    Statut Řídícího výboru
5.    Jednací řád Řídícího výboru
6.    Seznam pracovních skupin a jejich členů
7.    „Řízení procesu MAP“
8.    Komunikační plán
9.    Evaluace projektu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Archiv projetků