Vzdělávání

 

 Přehled vzdělávácích akcí najdete zde

 

Součástí projektu MAP II. jsou nadále aktivity na budování znalostních kapacit, tedy společné vzdělávání na témata, která zástupci vzdělávacích institucí identifikují jako potřebná, nově i pro rodiče a Řídící výbor i na témata inkluze.

Vzdělávací akce, které se v rámci MAP II uskutečnily:
7/2018 - 12/2019

Přípravná početní cvičení
Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Prvouka činnostně ve 2. ročníku
Jak snadno a správně vyučovat geometrii na 1. stupni
Tablet jako nástroj v pedagogické praxi
Setkání s Peterem Urbancem
Školní zralost
Kariérové poradenství pro rodiče
Hejného matematika
Komunikace a prezentace
Legislativní odpoledne
Čtenářská gramotnost
Technická mateřská škola
Enviromentální výchova (fyzika smysluplně, Elixír do škol)
Setkání s Jeremy Taylorem
Hejného metoda – vyučování od zkušenosti k pojmu
Flow a Formativní hodnocení
Komiksový workshop pro pedagogy
Kariérní poradci v S&K Label Kuřim
Elektronický zápis do MŠ
Na čem záleží II … když si chceme porozumět
Veselé počítání s hudbou a pohybem
Manažerské impulzy pro školy
Změny právních předpisů ve školství od 9/19
Specifika výchovy dcer aneb i holky potřebují tátu
Masáže do škol – děti x dětem
Veřejné zakázky v praxi
Výchova kluků: jak vychovávat kluky a nepřijít o rozum
Žákovské parlamenty a Extratřída
Venkovní učení I - les
Změny právních předpisů od září 2019
Dítě s poruchou autistického spektra
Letní škola MAP
Na čem záleží I 
Animační dílnička – stop motion animace
Školní legislativa pro ředitele a pedagogy
Venkovní výuka II – Voda aneb u vody a ve vodě
Činností učení v matematice ve 4. a 5. ročníku
Společné setkání ředitelů – Akademie Libchavy
Voice Band – pravidelný workshop
Formativní hodnocení
Technická zručnost HEZKY ČESKY – Miniveletrh hraček a pomůcek
KEEP THEM TALKING for primary pupils aged 12-15
Když si děti řídí své vzdělávání aneb Demokratické školy v praxi
Elixír do škol (Létající centrum pro ORP Tišnov)
Zvuk, tón, malované partitury
Negrantový fundraising pro nestátní neziskové organizace
Technické mateřské školy
O strašidlech a čarování s hudbou a pohybem
Veletrh středních škol
Venkovní výuka – Vycházka Klucaninou – cesta prostorem i časem
Program ke 30. výročí 17. listopadu 1989
Akreditovaný workshop Lokomoce
Přístupnost webových stránek obcí a veřejných institucí podle zákona 99/2019 Sb., aneb jak se z toho nezbláznit a vyjít uživatelům vstříc
Efektivní spolupráce učitele a asistenta pedagoga
Čtenářská gramotnost – Albatros