Videovizitky

V projektu MAP rozvoje vzdělávání Tišnovska byly zatím vytvořeny 3 videovizitky zajímavých lidí, jejichž život, studium či práce jsou spojeny s naším regionem. Jsou to tyto osobnosti:

  • Irena Ochrymčuková: etnoložka
  • Filip Teller: herec, autor, moderátor, zdravotní klaun
  • Lukáš Visingr: vojenský a bezpečnostní analytik, publicista

Představují svou práci, své životní názory i postoje. Každá z osobností odpovídá na základě svých zkušeností na tyto otázky:

  • Co děláte? Jak vypadá vaše práce?
  • Jaké vzpomínky máte na školu a na tišnovský region?
  • Pod vlivem koho nebo čeho jste se rozhodli pro svůj obor?
  • Co vám vaše práce dává?
  • Co byste doporučili těm, kteří se nyní rozhodují o své kariéře? 

Videovizitky najdou své využití nejen v kariérovém poradenství, ale například také v hodinách občanské výchovy, regionálního zeměpisu, případně vlastivědy.  Primárně mohou sloužit pro seznámení se se zajímavými lidmi, kteří (nejen) profesně dosáhli úspěchů i spokojenosti ve svém životě. Jejich příběhy mohou být inspirací pro mladou generaci, která o své profesní budoucnosti teprve začíná přemýšlet. 
Další videovizitky budou následovat, stejně jako metodický list pro kariérové a výchovné poradce na školách s tipy, jak tyto krátké reportáže využít při práci se žáky. 
 

Metodický list k videovizitkám

Pracovní list k videovizitkám

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lukáš Visingr

vojenský a bezpečnostní analytik, publicista

Filip Teller

herec, autor, moderátor, zdravotní klaun

Irena Ochrymčuková

etnoložka