Implementace

IMPLEMENTACE v projektu MAP rozvoje vzdělávání Tišnov III. neprobíhá.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Implementace_MAP_Tisnovsko_7.2018-6.2019
Implementace_MAP_Tisnovsko_7.2019-6.2020
Implementace_MAP_Tisnovsko_7.2020-6.2021

 

V rámci implementace se MAP Tišnovsko snaží podpořit mateřské a základní školy i další organizace neformálního a zájmového vzdělávání v území tím, že přímo do škol/organizací něco pořídí či si něco příp. někoho dané školy/organizace sdílí společně.

Podařilo se nám zajistit školám sdíleného IT pracovníka, který pomáhal se správou výpočetní techniky a počítačových systémů, sdíleného logopeda, který v mateřských školách provádí depistáže a následně individuální logopedickou péči, dále sdíleného kariérového poradce pro základní školy a sdíleného rodilého mluvčího na podporu výuky cizího jazyka. Sdílený expert na dotace a sdílený expert na veřejné zakázky pomáhají školám v daných oblastech.

Nově kvůli mimořádné epidemiologické situaci a zavedeným opatřením máme pro základní školy zajištěného sdíleného ICT metodika (sítě, HW a SW), individuální vzdělávání na Microsoft Teams a Google Classroom a další následnou podporu experta v distanční výuce.

Proběhlo a nadále na našich školách i v dalších organizacích probíhá inkluzivní šetření Férová škola vedené Ligou lidských práv. Výsledkem je seznam doporučení a především zpětná vazba pro danou organizaci. Také se se všemi školami řešil Kodex školy směrem k praxi a jeho promítnutí do ŠVP a koncepce školy.

Vydali jsme Katalog odzkoušených pomůcek v mateřských školách, Katalog základních škol na Tišnovsku a zpracovali nabídku vzdělávacích a výukových programů pro školy a školky od neziskových organizací v regionu vč. záchranných sborů.

 

 

 

 

Nadále probíhá pravidelné vzdělávání dle potřeb škol a v některých případech i nákup pomůcek do praxe (emocionální učení Druhý krok, Elixír do škol, Jenčkovi – hudba pro MŠ).

Na podzim 2019 jsme uspořádali Veletrh hraček a her včetně nákupu stavebnic Pony do škol a Veletrh středních škol. 

Uskutečnil se nákup didaktických hraček pro mateřské školy (Klokanovy kufry a kapsy), jejichž přínosem je rozvoj motorické a mentální stránky dítěte, také sad nářadí na podporu technických školek, publikací, skládacích dřevěných odrážedel a ponků, podpořeny byly i společné pohybové hry mateřských škol.

Základním školám byly mimo jiné zakoupeny pracovní sešity a licence na knihy pro kariérové vzdělávání, pomůcky pro fyzikální pokusy, licence a kurz na výuku anglického jazyka pro nejazykáře či licence časopisu Řízení školy. Zavedli jsme Sdílenou knihovničku, která nabízí vybrané knižní tituly k využití pro čtení celé třídy (především pro 1. a 2. třídy základních škol). 

Probíhá již třetí řada Akademie pro ředitele pod vedením Vlastimila Jaroše – jde o pravidelný koučink a mentoring vedení škol a pedagogů zaměřený na leadership, management a vzájemné sdílení zkušeností, potřeb a poznatků, na podobné téma je zaměřena i licence na Manažerské impulzy zakoupená některým školám.

Formativní skupina se schází pravidelně a snaží se na školách pod vedením Leony Mechúrové provést změny v oblasti formativního hodnocení, mapování a moderace postojů k hodnocení a nastavování osobních cílů.

Věnujeme se i digitální gramotnosti. Do tišnovské knihovny se podařilo získat projekt VISK II a VISK III na podporu digitální gramotnosti a také byla podána žádost o dotaci do MAS Brána Vysočiny na Kreativní dílnu v knihovně a muzeu v Tišnově.