Publicita

Volba povolání, TN 12/2023, str. 14

Vzdělávání Tišnovska pokračuje, TN 11/2023 str. 12

Wellbeing - žijme v pohodě, TN 10/2023, str. 14

Kulturní léto - článek TN 06/2023, str. 4

Ze zápisníku radní - článek TN 05/2023, str. 5

V ZaHRAdě známky nerostou; Příprava na budoucí studium - články TN 03/2023, str. 27 a 28

Veletrh středních škol a profesí - článek TN 12/2022, str. 18

Veletrh středních škol a profesí - reportáž Tišnovské televize

MAS Brána Vysočiny se činí - článek TN 11/2022, str. 13 

Sdílená knihovnička pro děti - článek TN 07-08/2022, str. 64 

Hvězdné nebe nade mnou, mravní zákon ve mně - článek TN 06/2022, str. 27

Jaké typy školního a mimoškolního vzdělávání Tišnov postrádá? - článek TN 06/2022, str. 20

TIŠNOVSKEM V CUKULETU - článek TN 02/2022, str. 51

Začít spolu - poskytujeme profesní podporu a sdílení zkušeností - článek TN 01/2022, str. 12

V září Tišnov rozkvete knihami - článek TN 09/2021, str. 20

Činorodý půlrok - článek TN 07-08/2021, str. 15

TIŠNOVSKÁ KNIŽNÍ KVĚTNICE - veletrh knih pro děti a mládež, 1. ročník - článek TN 05/2021, str. 24 

Jay na web - článek TN 03/2021, str. 15

Muzeum města Tišnova s novou vedoucí (Eva Vávrová) - článek TN 03/2021, str. 24

Projekt MAP vzdělávání Tišnovska v roce 2020 - článek TN 02/2021, str. 16

Kreativní laboratoř - článek TN 01/2021, str. 44

Čtyři adventní dárky od Inspira - článek TN 01/2021, str. 13 

Kariérové poradenství v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Tišnovsku - článek TN 11/2020, str. 16

Projekt MAP vzdělávání Tišnovska, zpětné vazby k aktivitám - 2. část, článek TN 10/2020, str. 17
Semináře Hanky Švejdové - článek TN 10/2020, str. 17 

Projekt MAP vzdělávání Tišnovska, zpětné vazby k aktivitám - 1. část, článek TN 09/2020, str. 19

Kreativní laboratoř v knihovně 4. 6. 2020 - záznam ze semináře

Činnost MAP vzdělávání Tišnovska - článek TN 04/2020, str. 22

Vzdělávání Tišnovska v roce 2019 - článek TN 02/2020, str. 13

Co se děje na radnici (autor Martin Sebera) - článek TN 01/2020, str. 5 (zmínka o MAP II)

Veletrh středních škol 5.11.2019 - reportáž TTV Aktuálně 11.11.2019

Jarmark neziskovek: Zvítězily vratné kelímky - článek TN 11/2019, str. 47

Jarmark neziskovek při Václavských hodech v Tišnově - Reportét TTV 3.10.2019, 4:35 minuta reportáže 

Polytechnický miniveletrh, článek TN 10/2019, str. 15

U NÁS aneb od cimbálu o lidové kultuře - Hastrman v Doubravníku - návštěva ZŠ Doubravník v televizi NOE, 12.9.2019, 20:05

Obhájení certifikátu Férová škola ZŠ Deblín - Reportér TTV 5.9.2019, 4:36 minuta reportáže

Spolupráce neziskové organizace na Tišnovsku - TN_09/2019, str. 30

Borač - Pohybové hry mateřských škol - 11. ročník olympiády pro děti - foto zde

Projektový týden na téma Povolání ve spolupráci s MAP Tišnov, ŽoP 2/2019, str. 9-10

MAP II se setkává a vzdělává už rok, článek TN 07-08/2019, str. 67

Tišnov řeší s obcemi přeplněnost svých škol, článek TN 06/2019, str. 13-14

Pracovní skupiny projektu MAP rozvoje vzdělávání Tišnov II, článek TN 03/2019, str. 25

V MŠ Sluníčko Tišnov pokusují a sdílí Elixír do škol

Jak smysluplně a svobodně tráví čas děti ve škole? ZŠ Zahrada

PS Vzdělávání vydala propagační brožuru: Vzděláváním k chytré budoucnost aneb o vzdělávání očima místních akčních skupin.

Kampaň Posilujeme Česko na podporu občanského sektoru v Tišnově, článek TN 12/2018, str. 43

Projekt MAP rozvoje vzdělávání vstoupil do druhé etapy, článek TN 11/2018, str. 25-26

Reportáž Tišnovské televize o MAP II