Řídící výbor MAP III, 2. řádné setkání

Datum a čas konání
Čas ukončení akce
Místo konání
Kino Svratka, zasedací místnost
Délka
1 hodina
Popis Akce

2. řádné setkání Řídícího výboru MAP rozvoje vzdělávání Tišnov III.

Předpokládaný program jednání:

1.    Zahájení, úvodní slovo
2.    Program jednání
3.    Určení zapisovatele a ověřovatele
4.    Informace o průběhu realizace projektu MAP (shrnutí aktivit od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022)
5.    Schválení povinných dokumentů – aktualizovaný Strategický rámec a Akční plán
6.    Plány na 2. pololetí roku 2022
7.    Různé, diskuze, další setkání
8.    Závěr

 

Přijďte se podílet na rozvoji vzdělávání v ORP města Tišnova.

Členy Řídícího výboru prosíme o potvrzení účasti do 07. 09. 2022.

Kontaktní osoba: Vladimíra Chadimová, chadimova@maptisnov.cz, tel. 605 224 662

Pokud máte zájem se výše uvedené akce zúčastnit, musíte se přihlásit. Pokud nemáte účet, registrujte se na tomto odkazu.