Řídící výbor MAP IV, 1. ustavující jednání

Datum a čas konání
Čas ukončení akce
Místo konání
Kino Svratka, zasedací místnost
Délka
1 hodina
Přidej si akci do svého kalendáře
Přidej do kalendáře 2023-12-04 16:00:00 2023-12-04 17:00:00 Řídící výbor MAP IV, 1. ustavující jednání 1. ustavující setkání Řídícího výboru MAP rozvoje vzdělávání Tišnov OP JAK Termín pro potvrzení účasti: 27. 11. 2023 Kino Svratka, zasedací místnost MAP Tišnov chadimova@maptisnov.cz Europe/Prague public
Popis Akce

1. ustavující setkání Řídícího výboru MAP rozvoje vzdělávání Tišnov OP JAK

Předpokládaný program jednání:
1.    Zahájení, úvodní slovo
2.    Program jednání
3.    Určení zapisovatele a ověřovatele
4.    Informace o průběhu realizace projektu MAP (shrnutí od 30. 09. 2023 do 30.11.2023)
5.    Složení Řídícího výboru a volba předsedy Řídícího výboru MAP rozvoje vzdělávání Tišnov OP JAK OP JAK
6.    Schválení statutu a Jednacího řádu Řídícího výboru MAP rozvoje vzdělávání Tišnov OP JAK OP JAK
7.    Seznam pracovních skupin a jejich členů
8.    Aktualizace dokumentů – „Řízení procesu MAP“ (schválení organizační struktury, včetně popisu rozdělení rolí, povinností a           odpovědností)
9.    Aktualizace dokumentů – Komunikační plán (příloha dokumentu „Řízení procesu MAP“)
10.    Informace o MAP OP JAK
11.    Různé, diskuze, další setkání
12.    Závěr

Materiály pro členy ŘV:

Návrh Jednacího řádu ŘV zde

Návrh Statutu ŘV zde

Dokument „Řízení procesu MAP“ zde

Dokument "Komunikační plán" zde


 

Přijďte se podílet na rozvoji vzdělávání v ORP města Tišnova.

Členy Řídícího výboru prosíme o potvrzení účasti do 27. 11. 2023.

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kuřilová, kurilova@maptisnov.cz, 605 226 263

Pokud máte zájem se výše uvedené akce zúčastnit, musíte se přihlásit. Pokud nemáte účet, registrujte se na tomto odkazu.