Druhý krok - materiály

 

DRUHÝ KROK - Rozvoj sociálně-emocionálních kompetencí dětí předškolního a mladšího školního věku:

• umět uplatňovat teoretické a praktické poznatky o sociálně-emocionálním učení, prevenci násilí a rozvoji multikulturní tolerance žáků v edukačním procesu MŠ, ZŠ a dalších školských zařízení

• umět řídit proces primární prevence a rané intervence násilí ve školách a školských zařízeních

• umět si připravit, modifikovat a řídit preventivní, diagnostickou a intervenční práci ve škole nebo školském zařízení v souvislosti s uplatňováním učební pomůcky a výchovně preventivního programu Druhý krok

• umět vytvořit plán a program na rozvoj psychologických aspektů edukačního procesu ve škole a školském zařízení s důrazem na mentální zdraví žáků