Pomůcky do fyziky

 

Vážení učitelé,

nabízíme k zapůjčení pomůcky do fyziky prezentované v rámci Elixíru do škol.

Zapůjčení je možné u Mgr. Hany Vojtové ze ZŠ Smíškova po předchozí domluvě - vojtova.hana@zssmiskova.eu
(půjčování je možné ve středu či ve čtvrtek dopoledne, tj. od 8.00 do 11.30 hod.) 

Popis pomůcek:

ELEKTRICKÉ OBVODY

Učitelská sada
Učitelská sada obsahuje spotřebiče a vodiče dimenzované na napájení 5 V a na proud do 1 A. Plus póly zdrojů jsou značeny červeně, stejně tak i kontakty spotřebičů, které mají být připojeny na (+) pól zdroje (LEDky a bzučák).
Žárovičky jsou určeny pro napájení 6 V (provozní proud 0,1 A). V sadě je několik náhradních žároviček (jsou stejné jako v žákovské sadě).
U vypínačů je písmenem Z označena poloha páčky, kdy je vypínač zapnutý. U křížového přepínače je vyznačeno propojení kontaktů ("rovně" a "do kříže").
Součástí sady jsou 4 vodiče krokosvorka-banánek sloužící k případnému připojení měřáků (nejsou nutné k experimentům popsaným v této metodice).

Žákovská sada
Žákovská sada obsahuje spotřebiče a vodiče dimenzované stejně jako učitelská sada. Vypínače jsou zapnuty při poloze páčky nahoru.
POZOR - je nutno žáky vycvičit v tom, že obvod sestaví nejprve bez připojení zdroje a přivolají učitele, aby obvod zkontroloval. Teprve po schválení připojí žáci zdroj do obvodu.

Elektrické obvody – cíle, pokusy: 
základní prvky a funkce elektrického obvodu, funkce ovládacích prvků (spínač, přepínač, schodišťový přepínač), sériové a paralelní zapojení

Stručný rozpis možných pokusů:
1. Žákovský:   rozsvícení žárovičky
2. Učitelský:    základní elektrický obvod
3. Žákovský:   funkce vypínače/spínače
4. Učitelský:    demonstrace vypínače/spínače
5. Učitelský:    sériové/paralelní zapojení
6. Žákovský:   sériové/paralelní zapojení žárovek
7. Žákovský:   sériové/paralelní zapojení vypínačů
8. Učitelský:    funkce přepínače
9. Žákovský:   obvod s přepínačem
10. Učitelský:  vícepólový přepínač
11. Žákovský: schodišťový vypínač
12. Učitelský:  křížový přepínač


Poznámka: je vhodné, aby během experimentů učitel kreslil na tabuli schéma zapojení, se kterým se právě pracuje. Žáci si tak upevňují souvislost mezi schématem a reálným obvodem.

 

 

 

 

 

 

ELEKTROSTATIKA

Učitelská sada
Učitelská sada obsahuje dvě PVC trubky, dva skleněné odměrné válce, teflonovou folii, bavlněný kapesník, hliníkovou plechovku a odstřižek karimatky.

Žákovská sada
Žákovská sada obsahuje plastová brčka dvou barev, malou teflonovou folii, papírové kapesníčky, rámeček s nitěmi, plastovou hmoždinku na niti.

Elektrostatika – cíle, pokusy: 
existence elektrického náboje, nabíjení těles elektrováním, silové působení nabitých těles

Stručný rozpis možných pokusů:
1. Učitelský:  silové působení nabitého tělesa
2. Žákovský: elektrování brčka, silové působení na hmoždinku
3. Žákovský: přitahování nabitého brčka s rukou
4. Učitelský:  působení neutrálního tělesa na nabité
5. Žákovský: vzájemné působení dvou různě nabitých brček
6. Žákovský: vzájemné působení dvou různě nabitých brček
7. Učitelský:  zavedení kladného a záporného náboje

 

Poznámka: podrobná, názorná a srozumitelná metodika na https://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/ v disertační práci Mgr. Václava Piskače