"JABLKO SE NESROVNÁVÁ S HRUŠKOU" - Individualizace vzdělávání

Datum a čas konání
Čas ukončení akce
Místo konání
MŠ Venkov Železné
Délka
6,5 hodiny
Maximální počet účastníků
25
Popis Akce

Anotace:

INDIVIDUALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V PRAXI MATEŘSKÉ ŠKOLY
aneb „Stopka vykukuje, tak s ní zazvoň, v každém jablíčku je malá jabloň…“ (Daniel Hevier)

Nikdy nebudou dva lidé úplně stejní, nikdy nebude jako bytost jeden víc a druhý méně. Stejně jako se jablko nesrovnává s hruškou, nelze srovnávat ani dva lidi. Nelze srovnávat jejich tempo vývoje ani jejich výkony a formálně tyto hodnotit. A proto je individualizované vzdělávání dětí nezbytné pro jejich efektivní vývoj.


Obsah semináře bude zaměřen prioritně na následující oblasti:
•    To jsem já, to jsi ty, sláva hurááá – pojetí individualizace v pojetí pedagogiky Franze Ketta 
•    Jak to udělat jinak s prostorem pro jednotlivé dítě – ukázky dobré praxe
•    Pravidla společného soužití ve třídě v praxi – vyvozování a vytváření pravidel jako důležitý předpoklad pro zajištění nejen bezpečného prostředí, ale především s ohledem na osobnostně sociální rozvoj každého jednotlivého dítěte 
•    Diagnostika dítěte a hodnocení jeho individuálních pokroků, osobní limity každého dítěte
•    Efektivní plánování jako cesta k individualizovanému vzdělávání – cíl, činnost, výstup

Nejdůležitější ale bude, jak dostat individualizaci do běžné praxe MŠ, kde místo se skupinou dětí pracujeme „s davem“, a všechno si společně prakticky vyzkoušet.

Termín pro přihlášení: do 7. 8. 2020

Způsob přihlašování: přes web maptisnov.cz

Občerstvení: bude zajištěno drobné občerstvení a obědové bagety

Kontaktní osoba: Jana Zorníková, zornikova@maptisnov.cz, tel. č. 605 319 326

Po celou dobu vzdělávání probíhá otevřená diskuze k prezentovaným tématům.

Pokud máte zájem se výše uvedené akce zúčastnit, musíte se přihlásit. Pokud nemáte účet, registrujte se na tomto odkazu.