Nejbližší dvě akce

Řídící výbor MAP III, 4. řádné setkání

4. řádné setkání Řídícího výboru MAP rozvoje vzdělávání Tišnov III.

Termín pro potvrzení účasti: 27. 09. 2023

Kdy:
Místo:
Kino Svratka, zasedací místnost

Setkání podpůrného týmu na téma Formativní přístup č.3

Setkání je určeno pro zapojené mentory.

Lektorky: Hana Košťálová, Jana Stejskalová

Kdy:
Místo:
online

Aktuality

Vize vzdělávání v ORP Tišnov do roku 2023

Všechny děti a žáci Tišnovska mají zajištěn přístup ke kvalitním vzdělávacím příležitostem.

Vzdělávání se opírá o propojení výuky s praxí, podporu vlastní volby a odpovědnosti za sebe a za svoji volbu a učení formou zážitku rozvíjející základní gramotnosti a klíčové kompetence dětí a žáků potřebné pro život v 21. století. Kvalitní vzdělávání využívá výhod partnerství a spolupráce škol, rodin a dalších vzdělávacích i kulturně-osvětových organizací. Jsou sdíleny zkušeností osob zapojených do výchovy a vzdělávání včetně samotných dětí a žáků. Sdíleny jsou také lidské a prostorové kapacity organizací zabývajících se vzděláváním na Tišnovsku.

Vzdělávací organizace respektují a podporují výchovně-vzdělávací funkci rodiny a spolupracují s rodiči jako se svými partnery.