Nejbližší dvě akce

Setkání k zavádění podpory formativních procesů ve školách

Setkání je určeno vedení škol (ředitel, zástupce) a pedagogům 1. i 2. stupně.

Lektoři: Hana Košťálová (Pomáháme školám k úspěchu) a Jiří Vorlíček  (průvodce FH na Tišnovsku)

Kdy:
Místo:
ZŠ Tišnov, Smíškova 840

3D tisk jako podpora pro výuku

Setkání na téma „3D tisk jako podpora pro výuku“ v rámci pracovní skupiny Matematická gramotnost je určeno pedagogům základních škol.

Lektor: Ing. Pavel Šafl

Termín pro přihlášení: 27. 3. 2023

Kdy:
Místo:
Kreativní laboratoř, Knihovna Tišnov, Brněnská 475

Aktuality

Vize vzdělávání v ORP Tišnov do roku 2023

Všechny děti a žáci Tišnovska mají zajištěn přístup ke kvalitním vzdělávacím příležitostem.

Vzdělávání se opírá o propojení výuky s praxí, podporu vlastní volby a odpovědnosti za sebe a za svoji volbu a učení formou zážitku rozvíjející základní gramotnosti a klíčové kompetence dětí a žáků potřebné pro život v 21. století. Kvalitní vzdělávání využívá výhod partnerství a spolupráce škol, rodin a dalších vzdělávacích i kulturně-osvětových organizací. Jsou sdíleny zkušeností osob zapojených do výchovy a vzdělávání včetně samotných dětí a žáků. Sdíleny jsou také lidské a prostorové kapacity organizací zabývajících se vzděláváním na Tišnovsku.

Vzdělávací organizace respektují a podporují výchovně-vzdělávací funkci rodiny a spolupracují s rodiči jako se svými partnery.