Řídící výbor

 Přehled akcí Řídícího výboru najdete zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. řádné setkání Řídícího výboru proběhne 04. 10. 2023 v 17.00 hod.
Materiály k projednání: 

1. Strategický rámec - aktualizovaný dokument k 4. 10. 2023

2. Tabulky investičních priorit bez přímé vazby na IROP - Mateřské školy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Řídící výbor MAP III:

Ustavující setkání Řídícího výboru MAP III proběhlo online 2. 2. 2022, hlasování formou per rollam - prezentace, zápis

Mimořádné setkání Řídícího výboru MAP III proběhlo online 28. 4. 2022, hlasování formou per rollam - prezentace, zápis
Materiály k projednání/Přílohy zápisu:
1.    Materiály pro iniciátory Okresních Partnerství (v elektronické podobě):
       a)    Výstupní publikace z 1.roku
       b)    Prezentace “Okresní partnerství ve zkratce”
       c)    Vzor memoranda o OP - editovatelná verze
       d)    Vzor pověření jednat o OP jménem organizace
       e)    Vzor Lodního deníku OP (každé OP má svůj vlastní soubor)
       f)     Schválené indikátory P2030+
       g)    Mapavzdelavani.cz

--------------------------

2. řádné setkání Řídícího výboru MAP III proběhlo 14. 9. 2022 - prezentace, zápis
Materiály k projednání/Přílohy zápisu:
1.    Strategický rámec - aktualizovaný dokument k 14. 9. 2022
2.    Roční akční plán pro školní rok 2022/2023 - aktualizovaný dokument k 14. 9. 2022

--------------------------

3. řádné setkání Řídícího výboru MAP III proběhlo 22. 3. 2023 - prezentace, zápis
Materiály k projednání/Přílohy zápisu:
1.    Strategický rámec - aktualizovaný dokument k 22. 3. 2023
2.    Tabulky investičních priorit do IROP - Mateřské školy; Základní školy; Neformální a zájmové vzdělávání

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mimořádné setkání Řídícího výboru MAP III proběhlo 27. 6. 2023 - prezentace, zápis
Materiály k projednání/Přílohy zápisu:
1. 
Akční plán pro roky 2023, 2024 a 2025
2.  Finální dokument MAP k 27. 6. 2023 - část strategická, část analytická, část implementační
3.  Evaluační plán projektu MAP
4.  Závěrečná evaluační zpráva

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statut Řídícího výboru MAP III
Jednací řád Řídícího výboru MAP III
Seznam pracovních skupin MAP III
Komunikační plán - aktualizovaný dokument k 9.2.2022
Identifikace dotčené veřejnosti - aktualizovaný dokument k 9.2.2022
Implementační část - aktualizovaný dokument k 9.2.2022
Strategický rámec - aktualizovaný dokument k 9.2.2022

 

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Složení Řídícího výboru odpovídá složení partnerství v ORP Tišnov. Role výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Výbor si volí svého předsedu. Na svém prvním jednání projednal a schválil Statut a Jednací řád.

Řídící výbor, který je složen dle metodiky z řad reprezentativních zástupců klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP, má 16 subjektů (29 členů). Jedná se o zástupce realizačního týmu projektu, zástupce zřizovatelů škol, zástupce vedení škol, zástupce učitelů, zástupce školních družin a klubů, zástupce základních uměleckých škol, zástupci neformálního a zájmového vzdělávání, zástupce KAP, zástupci rodičů, zástupce obcí, které nezřizují školu, zástupce ITI a zástupce místních akčních skupin, zástupce NPI ČR, zástupce pedagogicko-psychologické poradny, zástupce mikroregionů a zástupce sociálních služeb.

Řídící výbor si volí svého předsedu. Na svém prvním jednání projednal a schválil Statut a Jednací řád.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Řídící výbor MAP II:

Ustavující setkání Řídícího výboru MAP II proběhlo 20.9.2018 formou per rollam - zápis

Druhé setkání Řídícího výboru proběhlo formou řízeného pracovního jednání dne 13.12.2018 - zápis

Třetí setkání Řídícího výboru proběhlo formou řízeného pracovního jednání dne 13.6.2019 - zápis

Čtvrté setkání Řídícího výboru proběhlo formou řízeného pracovního jednání dne 12.12.2019 - zápis

Páté setkání Řídícího výboru proběhlo formou řízeného pracovního jednání dne 11.6.2020 - zápis

Šesté setkání Řídícího výboru proběhlo formou per rollam dne 21.1.2021 - zápis

Sedmé setkání Řídícího výboru proběhlo dne 21.7.2021 - zápis
 

Statut řídícího výboru MAP II.

Jednací řád řídícího výboru MAP II.