Veletrh středních škol a firem

Veletrh středních škol a firem

Datum konání
Datum ukončení

Druhý ročník Veletrhu středních škol a profesí sloučený s 1. ročníkem Veletrhu firem

Součástí veletrhu je prezentace škol a firem z Tišnovska a okolí.
Využijte tuto příležitost potkat se osobně se zástupci škol a firem. Přijďte společně se svým dítětem/svými dětmi zmapovat možnosti studia na středních školách a následné uplatnění v oborech, které představí firmy z regionu Tišnovsko. 

WORKSHOPY:

Přihlásit na workshopy se můžete od 18. 10. od 10 hodin do 1. 11. do půlnoci na webu workshopy.bezkysliku.cz.

14:30–17:00

Regio Ostrava – webová aplikace Regio Advisor (praktická ukázka)

14:30–15:30

Vít Heinz: Co škola nenaučí a práce vyžaduje – postřehy z praxe Workshop povede zkušený personální manažer (mj. Siemens Drásov, TE Connectivity Kuřim) a bude se věnovat těmto tématům: rodič jako kouč a mentor, emoce a konflikty čerstvých absolventů.

Kateřina Málková: Povolání na celý život? Jak vybírat střední školu – Kateřina se věnuje mimoškolnímu kariérovému poradenství pro mládež, je zakladatelkou Smart Course a autorkou sešitu „8 mýtů o volbě budoucího povolání“. Svůj workshop pojme jako ochutnávku zážitkového kariérového poradenství pro žáky 7.–9. tříd ZŠ a jejich rodiče.

Petra Šnepfenbergová: Rozpoznání silných stránek dítěte a komunikace s dítětem k volbě povolání Jak rozpoznat talenty či silné stránky svého dítěte? Jak vést své dítě k vědomému rozhodování, kam po základce? Určeno pro rodiče dětí jakéhokoliv věku aneb volba budoucí profese začíná už od školky.

16:00–17:00

Vít Heinz: Co škola nenaučí a práce vyžaduje - postřehy z praxe Workshop povede zkušený personální manažer (mj. Siemens Drásov, TE Connectivity Kuřim) a bude se věnovat těmto tématům: rodič jako kouč a mentor, emoce a konflikty čerstvých absolventů.

Kateřina Málková: Povolání na celý život? Jak vybírat střední školu - – Kateřina se věnuje mimoškolnímu kariérovému poradenství pro mládež, je zakladatelkou Smart Course a autorkou sešitu „8 mýtů o volbě budoucího povolání“. Svůj workshop pojme jako ochutnávku zážitkového kariérového poradenství pro žáky 7.–9. tříd ZŠ a jejich rodiče.

Iveta Kučerová: Volba střední školy a profese pro děti se SVP, včetně nadaných žáků - Jaké jsou limity a rizika u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)? Volit raději maturitní či učební obor? Jaké jsou možnosti zohlednění u přijímacích zkoušek? Co můžeme nabídnout žákům nadaným? 

 

PRO FIRMY:

Zájem o účast na veletrhu hlaste prosím na e-mail gottwaldova@maptisnov.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​​​​​​Seznam škol, které se budou účastnit:

Bezpečnostně právní akademie Brno
Gymnázium Tišnov
Hotelová škola, Bosonožská, Brno
OA a střední zdravotnická škola Blansko
OA Blansko
OA ELDO Brno
Odborné učiliště Cvrčovice
SOŠ a SOU Kuřim
SOŠ J.Tiraye, Velká Bíteš
SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad
SPŠ a VOŠ technická, Brno, Sokolská
SPŠ Boskovice
SPŠ Brno, Purkyňova
SPŠ chemická Brno
SPŠ Jedovnice
SŠ a ZŠ Tišnov
SŠ Brno, Charbulova
SŠ F.D.Roosevelta Brno
SŠ Gemini Brno
SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví, Čichnova
SŠ polytechnická Brno, Jílová
SŠ stavebních řemesel Brno- Bosonohy
SŠ strojírenská a elektronická Brno, Trnkova
SŠ technická a gastronomická, Blansko
SŠ uměleckomanažerská, Táborská, Brno
Střední škola André Citroëna Boskovice
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská

Seznam firem, které se budou účastnit:


České dráhy, a.s.
IN-EKO TEAM s.r.o.
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Oblastní charita Tišnov
Penny Market s.r.o.
S&K LABEL spol. s r.o.
Siemens Drásov
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno
TE Connectivity Kuřim
Úřad práce České republiky
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize BRNO-VENKOV