Veletrh středních škol a firem

Veletrh středních škol a firem

Datum konání
Datum ukončení

Druhý ročník Veletrhu středních škol a profesí sloučený s 1. ročníkem Veletrhu firem

Součástí veletrhu je prezentace škol a firem z Tišnovska a okolí.
Využijte tuto příležitost potkat se osobně se zástupci škol a firem. Přijďte společně se svým dítětem/svými dětmi zmapovat možnosti studia na středních školách a následné uplatnění v oborech, které představí firmy z regionu Tišnovsko. 

WORKSHOPY:

Přihlásit na workshopy se můžete od 18. 10. od 10 hodin do 1. 11. do půlnoci na webu workshopy.bezkysliku.cz.

14:30–17:00

Regio Ostrava – webová aplikace Regio Advisor (praktická ukázka)

14:30–15:30

Vít Heinz: Co škola nenaučí a práce vyžaduje – postřehy z praxe Workshop povede zkušený personální manažer (mj. Siemens Drásov, TE Connectivity Kuřim) a bude se věnovat těmto tématům: rodič jako kouč a mentor, emoce a konflikty čerstvých absolventů.

Kateřina Málková: Povolání na celý život? Jak vybírat střední školu – Kateřina se věnuje mimoškolnímu kariérovému poradenství pro mládež, je zakladatelkou Smart Course a autorkou sešitu „8 mýtů o volbě budoucího povolání“. Svůj workshop pojme jako ochutnávku zážitkového kariérového poradenství pro žáky 7.–9. tříd ZŠ a jejich rodiče.

Petra Šnepfenbergová: Rozpoznání silných stránek dítěte a komunikace s dítětem k volbě povolání Jak rozpoznat talenty či silné stránky svého dítěte? Jak vést své dítě k vědomému rozhodování, kam po základce? Určeno pro rodiče dětí jakéhokoliv věku aneb volba budoucí profese začíná už od školky.

16:00–17:00

Vít Heinz: Co škola nenaučí a práce vyžaduje - postřehy z praxe Workshop povede zkušený personální manažer (mj. Siemens Drásov, TE Connectivity Kuřim) a bude se věnovat těmto tématům: rodič jako kouč a mentor, emoce a konflikty čerstvých absolventů.

Kateřina Málková: Povolání na celý život? Jak vybírat střední školu - – Kateřina se věnuje mimoškolnímu kariérovému poradenství pro mládež, je zakladatelkou Smart Course a autorkou sešitu „8 mýtů o volbě budoucího povolání“. Svůj workshop pojme jako ochutnávku zážitkového kariérového poradenství pro žáky 7.–9. tříd ZŠ a jejich rodiče.

Iveta Kučerová: Volba střední školy a profese pro děti se SVP, včetně nadaných žáků - Jaké jsou limity a rizika u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)? Volit raději maturitní či učební obor? Jaké jsou možnosti zohlednění u přijímacích zkoušek? Co můžeme nabídnout žákům nadaným? 

 

PRO FIRMY:

Zájem o účast na veletrhu hlaste prosím na e-mail gottwaldova@maptisnov.cz